ข่าวสาร/บทความ
บริษัทเอ็มพี เม็ก จำกัด ประกอบตู้ควบคุม ระบบบริหารลานจอดรถ

พนักงานบริษัท เอ็ม พี เม็ก จำกัด ประกอบตู้ควบคุม ระบบบริหารลานจอดรถ

ตู้ชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคาร ควบคุมการทำงาน การจ่ายไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบต่างๆ ของอาคารจอดรถ เข้าด้วยกัน

ตู้มีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งาน อีกทั้งการบำรุงรักษาง่าย เหมาะกับระบบบริหารลานจอดรถ อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ทุกแบบ

ไม่ว่าห้างสรรถสินค้า คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน บริษัท โรงงาน ตึกสูง ลานจอดรถคิดค่าบริการ เป็นต้น

auto parking บริษัทเอ็มพี เม็ก จำกัด ประกอบตู้ควบคุม ระบบบริหารลานจอดรถ
auto parking บริษัทเอ็มพี เม็ก จำกัด ประกอบตู้ควบคุม ระบบบริหารลานจอดรถ
auto parking บริษัทเอ็มพี เม็ก จำกัด ประกอบตู้ควบคุม ระบบบริหารลานจอดรถ
auto parking บริษัทเอ็มพี เม็ก จำกัด ประกอบตู้ควบคุม ระบบบริหารลานจอดรถ
06 ธ.ค. 2560 11:10:59

ติดตาม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของที่จอดรถอัตโนมัติได้ที่FacebookFacebook

Copyright © 2013 mpmec.co.th, all rights reserved.